A szakmai egység feladatai

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Szakmai egység

I. Hatósági tevékenységhez kapcsolódó:

 • Gyermekvédelmi intézkedést kezdeményez
  1. a gyermek védelembevételét,
  2. súlyos veszélyeztetés esetén a gyermek ideiglenes elhelyezését,
  3. nevelésbevételét.
 • Javaslatot készít veszélyeztetettség mértékének megfelelően
  • a gyermek védelembe vételére,
  • családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
  • a gyermek tankötelezettségének előmozdítására,
  • a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre illetve annak megváltoztatására.
 • Bűnismétlés megelőzése érdekében együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel, ha a gyámhatóság elrendelte a megelőző pártfogást.
 • A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében – együttműködve a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal – a szociális segítő munkát koordinálja, végzi, a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyre állításához.
 • Utógondozást végez a gyermek családba történő visszailleszkedése érdekében.
 • Védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, a szociálissegítő munkát koordinálja, szükség esetén végzi. Megkeresésre a családi pótlék természetben történő nyújtáshoz a pénzfelhasználási tervet elkészíti.

II. Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatoknak. Járási jelzőrendszeri koordinációs feladatok ellátása.

III. Speciális szolgáltatások nyújtása

 • családkonzultáció, (link az adott fülre)
 • jogi tájékoztatás, (link az adott fülre)
 • kapcsolattartási ügyelet, (link az adott fülre)
 • készenléti szolgálat, (link az adott fülre)
 • kórházi szociális munka, (link az adott fülre)
 • pszichológiai tanácsadás, (link az adott fülre)
 • utcai (lakótelepi) szociális munka, (link az adott fülre)