A szakmai egység feladatai

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

 

Milyen esetekben fordulhatnak szakmai egységünkhöz:

 • életvezetési, családi, gyermeknevelési,
 • párkapcsolati,
 • lelki-mentális,
 • anyagi,
 • álláskeresési,
 • lakhatási,
 • szenvedélybetegséggel kapcsolatos probléma esetén,
 • családi konfliktusok, válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási nehézségek esetén.

 

Továbbá:

 • várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
 • egészségkárosodás,
 • ügyintézésben történt elakadás,
 • információ hiány,
 • szociális helyzet megromlása,
 • veszteségek-gyász feldolgozása,
 • számlafizetési nehézségek,
 • közüzemi díjhátralék felhalmozódása esetén.

 

A szakmai egység szolgáltatásai, tevékenységei

   A szociális segítő munka keretein belül:

 • a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítése
 • segítő beszélgetés
 • tájékoztatás a szociális, társadalombiztosítási, gyermekek után járó ellátásokról
 • információadás
 • ügyintézésben segítségnyújtás
 • családlátogatás
 • krízishelyzet esetén hatósági beavatkozás kezdeményezése
 • tanácsadás
 • adományok közvetítése