Helyettes szülői ellátás

A helyettes szülői gondozás a gyermekek védelmének rendszerén belül a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, ezen belül a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formája.

Az átmeneti gondozást biztosító helyettes szülői szolgáltatás célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben, ha szükséges ideiglenesen pótolja a gyermek(ek) számára a szülői gondoskodást. Mindezeket annak érdekében nyújtjuk, hogy erősödjön a család megtartó ereje, ne alakuljon ki a gyermek veszélyeztetettsége, vagy ha kialakult, akkor azt helyben, a szükségletekhez igazodva lehessen megszüntetni.

A helyettes szülői gondozás tehát azt jelenti, hogy a – vér szerinti szülő kérésére – átmenetileg, meghatározott ideig – Intézményünk keretei között – gondoskodunk gyermekéről és neveljük.

A gyermek átmeneti gondozása, az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.