Jogi tájékoztatás

Tájékoztatás keretében a szolgáltatást igénybe vevő az Intézmény feladatkörébe tartozó problémakörökben információt kap a kérdésére a jogairól és a kötelezettségeiről, a követendő eljárásról, a hatósági ügyintézés helyéről, a jogi ügyével kapcsolatos szervezetek ügyfélfogadási idejéről.

A jogi tanácsadás keretében az ügyre vonatkozó jogszabályok ismeretében a szolgáltatást igénybe vevő javaslatot kap jogainak érvényesítésére, az ügy megoldására vonatkozóan.

A Központ által biztosított jogi tájékoztatás a munkajog, társadalombiztosítási jog, polgári jog, családjog és a közigazgatási eljárások jogterületén nyújt segítséget.

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe a családsegítő vagy esetmenedzser javaslata alapján.