Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet fontosságát felismerve az Intézmény már évek óta rendelkezésére áll azon kliensek számára, ahol a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozás máshol nem biztosítható. A zavartalan találkozásra felügyelet mellett kerül sor.

A kapcsolattartási ügyelet biztosítja

  • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,
  • a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét,
  • az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása,
  • a konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást vagy az önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást.

A kapcsolattartás az alábbi időpontokban biztosított: előzetes megbeszélést követően szombat délelőttönként 9-13 óra között. A kapcsolattartás elrendelését megelőzően a gyámhivatal, bíróság felveszi az Intézménnyel a kapcsolatot és a szabad kapacitás, valamint a szülők munkarendjéhez igazodóan kerül megállapításra az időpont.

Az elrendelő és kijelölő dokumentum átvétele után az Intézmény tanácsadója felveszi a kapcsolatot a szülőkkel és egy „nulladik találkozás” alkalmával tájékoztatja őket a kapcsolattartás módjáról, egyben megállapodnak – írásba foglalják – azokat a kérdéseket, melyek nem kerültek szabályozásra.

A létrejött, avagy meghiúsult alkalmakról a felügyelő szakember kapcsolattartási esetlapot vesz fel, melyekről felkérésre összegzés készül. Felügyeletet családsegítők, esetmenedzserek vagy tanácsadók látnak el.

Amennyiben a kapcsolattartásnak a felek nem tesznek eleget, vagy nem megfelelően, akkor a tanácsadó javaslattal él az illetékes hatóság irányába, a kapcsolattartás felülvizsgálata, módosítása céljából.