Megalakulás, keretek

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Szakmai egység

Megalakulás: A gyermekvédelmi törvény 2016. január 1. napjával történt változásával a családsegítés alapszolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátás szakmai és strukturális változásával létrejöttek a járási székhelyeken a család-és gyermekjóléti központok, járási lefedettséggel. A központok létrehozásának egyik fő célja a gyermekjóléti alapellátások megerősítése volt.

A család-és gyermekjóléti központ szakmai egység ellátási területe: a Székesfehérvári járás közigazgatási területe

Szakmai egységünk munkatársai:

Esetmenedzserek, (Ők az eset felelősök), akik terveznek, koordinálnak, szociális segítő munkát végeznek. Végzetségük szerint zömében szociális munkás, szociálpedagógus szakemberek.

Tanácsadók, akik a speciális szolgáltatásokat nyújtják. Végzetségük sokszínű: pszichológusi, család konzulensi, jogi, dráma pedagógiai, mediátori.