Pszichológiai tanácsadás

A Központ pszichológiai tanácsadás keretében tanácsadást, konzultációt, terápiát biztosít az Intézmény szolgáltatásaira jogosult személyeknek (gyermekeknek, szülőknek, egyéneknek, pároknak, családoknak). A gondozásban lévő gyermekéknél felmerülő igény esetén pszichológiai ellátás nyújtása történik, amely lehet szülőkonzultáció, családkonzultáció, gyermekekkel pszichológiai foglalkozás és terápia.

A tanácsadás keretében az alábbi feladatokat végzi a Központ tanácsadó/pszichológusa (továbbiakban: pszichológiai tanácsadó):

  • Pszichodiagnosztikai munka

A kliensek problémái, életvezetési nehézségei mögött olyan mentális bajok is állhatnak, amelyek megakadályozzák az adekvát problémamegoldást. Ha ennek gyanúja felmerül, akkor a pszichológus tesztek segítségével rávilágíthat erre. Javaslatára a szolgáltatást igénybe vevő bekerül a megfelelő ellátórendszerbe (pszichiátriai gondozó, kórház), ahol orvosi kezeléssel olyan állapotba hozzák, amiben problémáinak kezeléséhez szükséges képességeit adekvátan tudja működtetni.

  • Krízisintervenció

Krízis esetén a pszichológiai tanácsadó a családsegítővel/esetmenedzserrel együtt vesz részt a krízisintervencióban, melynek során – ha szükséges – terepre megy. A krízis protokollja szerint elsődleges a közvetlen veszély elhárítása: a megfelelő védettség biztosítása, a biztonságos közeg megteremtése, ill. a társas támogatottság felépítése. A pszichológiai tanácsadó feladata a biztonságérzet helyreállítása, az öngondoskodás visszaállítása. Közös munka a jövőre vonatkozó védelmi terv kimunkálása.