Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Megalakulás, keretek

Megalakulás

A gyermekvédelmi törvény 2016. január 1. napjával történt változásával a családsegítés alapszolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátás szakmai és strukturális változásával létrejöttek a a család-és gyermekjóléti szolgálatok. Szakmai egységünk illetékességi területe: Székesfehérvár közigazgatási területére terjed ki.

Szakmai egységünk munkatársai

Családsegítők, (Ők az eset felelősök), akik szociális segítő munkát végeznek. Végzetségük szerint zömében szociális munkás, szociálpedagógus, mentálhigiénés szakemberek.

A szakmai egység feladatai

Milyen esetekben fordulhatnak szakmai egységünkhöz:

 • életvezetési, családi, gyermeknevelési,
 • párkapcsolati,
 • lelki-mentális,
 • anyagi,
 • álláskeresési,
 • lakhatási,
 • szenvedélybetegséggel kapcsolatos probléma esetén,
 • családi konfliktusok, válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási nehézségek esetén.

Továbbá:

 • várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
 • egészségkárosodás,
 • ügyintézésben történt elakadás,
 • információ hiány,
 • szociális helyzet megromlása,
 • veszteségek-gyász feldolgozása,
 • számlafizetési nehézségek,
 • közüzemi díjhátralék felhalmozódása esetén.

A szakmai egység szolgáltatásai a szociális segítő munka keretein belül:

 • a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítése
 • segítő beszélgetés
 • tájékoztatás a szociális, társadalombiztosítási, gyermekek után járó ellátásokról
 • információadás
 • ügyintézésben segítségnyújtás
 • családlátogatás
 • krízishelyzet esetén hatósági beavatkozás kezdeményezése
 • tanácsadás
 • adományok közvetítése

Helyettes szülői ellátás

A helyettes szülői gondozás a gyermekek védelmének rendszerén belül a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, ezen belül a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formája.

Az átmeneti gondozást biztosító helyettes szülői szolgáltatás célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben, ha szükséges ideiglenesen pótolja a gyermek(ek) számára a szülői gondoskodást. Mindezeket annak érdekében nyújtjuk, hogy erősödjön a család megtartó ereje, ne alakuljon ki a gyermek veszélyeztetettsége, vagy ha kialakult, akkor azt helyben, a szükségletekhez igazodva lehessen megszüntetni.

A helyettes szülői gondozás tehát azt jelenti, hogy a – vér szerinti szülő kérésére – átmenetileg, meghatározott ideig – Intézményünk keretei között – gondoskodunk gyermekéről és neveljük.

A gyermek átmeneti gondozása, az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.