Székesfehérvári Járás észlelő- és jelzőrendszere

Munkatársaink

Tisztl Henrik
intézményvezető
Ladányi-Nagy Judit
Székesfehérvár jelzőrendszeri felelőse
Vágvölgyi Éva
intézményvezető helyettes
Pátkainé Szmulai Rita
Járási jelzőrendszeri, illetve óvodai és iskolai szociális segítő munkacsoport koordinátor

Bíróné Májer Rita
Család- és Gyermekjóléti Központ vezető esetmenedzser

Miért van szükség járási jelzőrendszeri tanácsadóra?

A család- és gyermekjóléti központ szakembereinek egyformán hangsúlyos feladatuk a helyi települési szinten történő jelzőrendszer kialakítása, felépítése, majd szinten tartása, bővítése, mind pedig a járás területére történő hálózat építése.

Mióta van járási jelzőrendszer?

2016. január 1-től, a négyszintű jelzőrendszer második szintjeként járási jelzőrendszeri tanácsadók tevékenykednek. 

A Székesfehérvári Járás járási jelzőrendszeri tanácsadója: 

Pátkainé Szmulai Rita, Elérhetősége: +36/30/701-36-95

Mely  települések tartoznak a járáshoz?

A Székesfehérvári Járás 25 településből áll, melyek az alábbiak:
Aba, Bakonykúti, Csór, Csősz, Füle, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Káloz, Kőszárhegy, Lovasberény, Moha, Nádasdladány, Pátka, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeszi, Sárosd, Sárszentmihály, Seregélyes, Soponya, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Tác, Úrhida, Zámoly.

Valamennyi település járási jelzőrendszeri tanácsadója: Pátkainé Szmulai Rita.

Milyen feladatai vannak a járási jelzőrendszeri tanácsadónak?

Jól kell, hogy ismerje a központ által működtetett speciális szolgáltatásokat, a hozzájutás módjait. Helyi szinten tájékozottnak kell lenni a jelzőrendszer tagjairól, azok elérhetőségéről, és azokról a szolgáltatásokról, intézkedés menetről, melyet a tagok biztosítanak. 

Munkamódszerei:

 • személyes találkozás, szakmaközi megbeszéléseken, járási értekezleteken, a települési jelzőrendszeri felelősökkel
 • ismertető anyagok készítése a központ feladatainak bemutatására,
 • szakmai, szakmaközi megbeszélések szervezése,
 • esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon történő részvétel,
 • konfliktuskezelési, mediációs technikák bemutatása,
 • tájékoztatás, szakmai segítségnyújtás a gyermekjóléti szolgálatoknak (ki, mikor, mit tölt, hova, mikor továbbít)

Mit ír elő a jogszabály?

Jogszabályi feladatok:

 • koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
 • szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához,
 • összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket,
 • megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban,
 • fogadja az NMr. 9.§-ban foglalt szolgálat általi összegyűjtött jelzéseket és az azokhoz kötődő intézkedéseket.”