Jelzőlap

Munkatársaink

Tisztl Henrik
intézményvezető
Ladányi-Nagy Judit
Székesfehérvár jelzőrendszeri felelőse
Vágvölgyi Éva
intézményvezető helyettes
Pátkainé Szmulai Rita
Járási jelzőrendszeri, illetve óvodai és iskolai szociális segítő munkacsoport koordinátor

Bíróné Májer Rita
Család- és Gyermekjóléti Központ vezető esetmenedzser


6. A jelzést tevő hova és milyen módon kéri a visszajelzést: